اخبار صنعتی

  • How to maintain and maintain the waterproof and breathable membrane system

    نحوه نگهداری و حفظ سیستم غشایی ضد آب و تنفس

    ذخیره سازی غشای ضد آب و تنفسی هنگامی که غشاء برای مدت طولانی ذخیره می شود، باید عملکرد خوبی داشته باشد و ارزش استفاده داشته باشد، بنابراین عمر غشای ضد آب و تنفس موضوع مهمی است. از این رو، ...
    ادامه مطلب